Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki

Address

Pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn

Tel.

+48 895 236 639, +48 895 351 415

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business, employers and professional organizations

Description

organizacje profesjonalne