Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej ISKIERKA

Address

Pl. Św. Macieja 5, I p., 50-244 Wrocław

Tel.

+48 713 224 114

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities

Description

niesienie pomocy