Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Stowarzyszenie Przyjaciół XXV Liceum Społecznego

Address

Al. Solidarności 101d, 00-144 Warszawa

Tel.

+48 226 544 550, +48 226 549 286, +48 226 544 991

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Społeczne Gimnazjum Nr 32 im. Marzenny Okońskiej
Społeczne Liceum Nr 25 im. Marzenny Okońskiej