Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Stowarzyszenie U Siemachy - Dzienny Ośrodek Socjoterapii Na Kozłówce

Address

Na Kozłówce 25, 30-664 Kraków

Tel.

+48 126 582 625, +48 606 519 875

Country

Poland

WWW

Email

Activity

skilled nursing and obstetric care; social work activities; gambling and betting activities

Description

ochrona zdrowia, opieka dla dzieci, wychowanie pozaszkolne