Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

SUPON Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego

Address

Kołobrzeska 38, 10-434 Olsztyn

Tel.

+48 895 332 771, +48 895 331 300

Country

Poland

WWW

Email

Activity

furniture, textiles, machinery, wholesale; household goods, wholesale

Description

sprzęt przeciwpożarowy
środki czyszczące
odzież robocza