Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach - Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie - Obwód Drogowy w Staszowie

Address

Radzików 34, 28-200 Staszów

Tel.

+48 158 643 148

Country

Poland

WWW

Email

Activity

construction of highways, roads, railroads, airfields and sport facilities; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

odśnieżanie, drogi