Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zgórsku - Obwód Drogowy w Łopusznie

Address

Zakładowa 1, 26-070 Łopuszno

Tel.

+48 413 914 172

Country

Poland

WWW

Email

Activity

construction of highways, roads, railroads, airfields and sport facilities; management of holding companies

Description

zarządzanie przedsiębiorstwami, drogi