Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o. - Wytwórnia Mas Bitumicznych

Address

Cierno Żabieniec, 28-362 Nagłowice

Tel.

+48 413 814 474

Country

Poland

WWW

Email

Activity

glass, ceramics, tiles, bricks, cement, lime, concrete, other mineral products, manuf.

Description

masy mineralno-bitumiczne, materiały budowlane