Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne Kangur

Address

Komuny Paryskiej 20, Gimnazjum Nr 5, 71-681 Szczecin

Tel.

+48 914 420 835, +48 914 423 633

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business, employers and professional organizations

Description

organizacje profesjonalne