Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Szczecińskie Towarzystwo Naukowe

Address

Al. Wojska Polskiego 96, 70-484 Szczecin

Tel.

+48 914 231 862, +48 914 221 487

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; business, employers and professional organizations

Description

organizacje profesjonalne, szkoły dla dorosłych