Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu

Address

Węgierska 188h, 33-300 Nowy Sącz

Tel.

+48 184 486 080, +48 184 429 998

Country

Poland

WWW

Email

Activity

fire services; primary education, preschools

Description

szkolenia z zakresu ratownictwa wysokościowego, medycznego, wodnego
szkolenia dla ratowników GPR PSP
szkolenie przewodników psów ratowniczych