Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Szkoła Główna Handlowa - Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut Rozwoju Gospodarczego

Address

Rakowiecka 22, 02-521 Warszawa

Tel.

+48 225 648 705, +48 225 646 000

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa, badania naukowe