Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Szkoła Główna Handlowa - Kolegium Analiz Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej

Address

Al. Niepodległości 128, pok. 6/3, 02-554 Warszawa

Tel.

+48 225 649 233, +48 225 646 851

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa, badania naukowe