Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Szkoła Nauki Jazdy Jedynka

Address

Tarnogajska 18, 50-512 Wrocław

Tel.

+48 713 118 308

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

kursy prawa jazdy kat. B, A i A1
doszkolenia przed egzaminem państwowym
wydawanie zaświadczeń po 3 niezdanym egzaminie państwowym
doszkolenia dla posiadających prawo jazdy