Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Romana Sybiraka Sanguszki w Tarnowie

Address

Niedomicka 20, 33-100 Tarnów

Tel.

+48 146 266 958

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

szkoły podstawowe, zerówka