Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gryficach

Address

Rodziewiczówny 6, 72-300 Gryfice

Tel.

+48 913 842 530, +48 913 842 998

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

szkoły podstawowe, zerówka