Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju

Address

Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa

Tel.

+48 228 437 346

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

szkoły podstawowe, zerówka