Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach

Address

Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

Tel.

+48 322 583 518

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

szkoły podstawowe, zerówka