Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kombatantów Ziemi Ziębickiej

Address

Zamkowa 31, 57-220 Ziębice

Tel.

+48 748 191 577, +48 748 190 799

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

szkoły podstawowe, zerówka