Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r.

Address

Praska 2, 93-181 Łódź

Tel.

+48 426 337 922

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

szkoły podstawowe