Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie

Address

Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin

Tel.

+48 914 873 303

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

szkoły podstawowe, zerówka