Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Szkoła Podstawowa nr 53 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Krakowie

Address

Skośna 8, 30-383 Kraków

Tel.

+48 122 622 027

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

szkoły podstawowe, zerówka