Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim

Address

Rzepiennik Biskupi 54, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski

Tel.

+48 146 530 028

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

szkoły podstawowe, zerówka