Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Szpital Wojewódzki w Poznaniu Lutycka

Address

Juraszów 7/19, 60-479 Poznań

Tel.

+48 618 212 200, +48 618 411 482

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital

Description

oddział: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, chorób skóry, diagnostyczno-internistyczny, położniczo-ginekologiczny, kardiologiczno-internistyczny, neurologiczny, noworodkowy, otolaryngologiczny, okulistyczny, transplantologii i chirurgii
oddział: urazowo-ortopedyczny, ratunkowy