Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego TAREL Sp.z o.o. Zakład Pracy Chronionej

Address

Wola Rzędzińska 297a, 33-150 Wola Rzędzińska

Tel.

+48 146 793 350, +48 146 792 939, +48 146 793 353

Country

Poland

WWW

Email

Activity

electric motors, apparatus, batteries, insulated wires and lighting equipment, manuf.; household goods, wholesale; lighting equipment, retail

Description

gniazda wtyczkowe, rozdzielnice, wtyczki, gniazdka wtykowe