Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

TASTA Armatura Sp. z o.o. - Oddział we Wrocławiu

Address

Międzyleska 4, 50-514 Wrocław

Tel.

+48 713 336 586, +48 510 998 674, +48 713 336 516

Country

Poland

WWW

Email

Activity

wood, metals, hardware, chemicals, wholesale; machinery and equipment, wholesale

Description

armatura przemysłowa, sprzęt hydrauliczny, obrabiarki