Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Tetra Pak Sp. z o.o.

Address

1 Sierpnia 8a, 02-134 Warszawa

Tel.

+48 225 434 000, +48 225 434 001

Country

Poland

WWW

Email

Activity

paper and paper products, manuf.; machinery and equipment, manuf.; machinery and equipment, wholesale

Description

maszyny i urządzenia do przetwarzania żywności płynnej
urządzenia do pakowania