Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

The Nichols Consultancy Sp. z o.o.

Address

Pl. Marsz. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa

Tel.

+48 228 210 080, +48 228 276 023

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business and management consulting; labor recruitment and employment agencies

Description

rekrutacja pracowników na stanowiska średniego i wyższego szczebla zarządzania