Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. - Oddział Olsztyn

Address

Lubelska 46, 10-409 Olsztyn

Tel.

+48 896 789 603, +48 801 310 000, +48 896 789 607

Country

Poland

WWW

Email

Activity

customs agents, transport brokers; post and courier activities

Description

usługi kurierskie
pośrednictwo celne, kurier, składy celne