Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Edukacji Otwartej - Siedziba

Address

Robotnicza 36-38, 53-608 Wrocław

Tel.

+48 717 925 567, +48 713 591 444

Country

Poland

WWW

Email

Activity

secondary education, high schools; membership organizations

Description

Centrum Rozwoju Administracji Lokalnej
Dolnośląskie Centrum Wspierania Rodziny
Szkolny Ośrodek Kultury
Liceum Ogólnokształcące
Autorskie Licea Artystyczne
Dolnośląski Ośrodek Osób Twórczych