Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Address

Nalewki 8/27, 00-158 Warszawa

Tel.

+48 226 360 740, +48 226 362 902

Country

Poland

WWW

Email

Activity

banking and financial services, except insurance and pension; securities, financial advice, currency exchange; business and management consulting

Description

fundusz inwestycyjny typu venture capital
doradztwo dla firm francuskich zainteresowanych rynkiem polskim