Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Białymstoku

Address

Jagienki 4, 15-480 Białystok

Tel.

+48 856 750 271, +48 856 754 200, +48 856 750 259

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business and management consulting; primary education, preschools; business, employers and professional organizations

Description

szkolenia
studia podyplomowe
Policealne Studium Zarządzania