Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Warszawie

Address

Siedmiogrodzka 3a, 01-204 Warszawa

Tel.

+48 228 623 224, +48 602 589 025

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; business, employers and professional organizations

Description

organizacje profesjonalne, kursy zawodowe