Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Gimnazjum Specjalne

Address

Laski, Brzozowa 75, 05-080 Izabelin k. Warszawy

Tel.

+48 227 523 000, +48 227 523 100, +48 227 523 009

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

gimnazjum specjalne dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim