Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater-Zyberkówny

Address

Piękna 24/26, 00-549 Warszawa

Tel.

+48 226 215 254, +48 226 254 061, +48 226 280 137

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; membership organizations

Description

Prywatna Żeńska Szkoła Podstawowa nr 78
Prywatne Żeńskie Gimnazjum nr 17
Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące