Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Schronisko dla Rolników NASZE GOSPODARSTWO

Address

Skoszyn 64, 27-425 Waśniów

Tel.

+48 413 341 906, +48 413 341 905

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities

Description

niesienie pomocy bezdomnym, ubogim, niepełnosprawnym