Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Krajowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Address

Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa

Tel.

+48 224 254 677, +48 224 254 688, +48 228 277 813

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities

Description

domy dziecka, adopcja, opieka dla dzieci