Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Bałuty

Address

Hipoteczna 3/5, 91-335 Łódź

Tel.

+48 426 513 472

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities; membership organizations; gambling and betting activities

Description

ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe
turnusy terapeutyczno-wypoczynkowe
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Przedszkole