Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okregowy w Wałbrzychu

Address

Lubelska 1, 58-300 Wałbrzych

Tel.

+48 748 425 989, +48 748 424 504

Country

Poland

WWW

Email

Activity

membership organizations

Description

organizacje charytatywne