Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Address

Borzęcin Duży, Warszawska 697, 05-083 Zaborów k. Błonia

Tel.

+48 227 520 524

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities; membership organizations; gambling and betting activities

Description

Ognisko mieści się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.