Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Address

Duczki, Szkolna 1, ZS, 05-200 Wołomin

Tel.

+48 227 877 266

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities; membership organizations; gambling and betting activities

Description

organizacje charytatywne, opieka dla dzieci, wychowanie pozaszkolne