Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Address

Łukasińskiego 1/3, Gimnazjum, 05-220 Zielonka k. Warszawy

Tel.

+48 227 710 520

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities; membership organizations; gambling and betting activities

Description

organizacje charytatywne, opieka dla dzieci, wychowanie pozaszkolne