Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Address

Wileńska 7, 03-409 Warszawa

Tel.

+48 226 182 541

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities; membership organizations; gambling and betting activities

Description

organizacje charytatywne, opieka dla dzieci, wychowanie pozaszkolne