Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Address

Leśna 7, 26-670 Pionki

Tel.

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities; membership organizations; gambling and betting activities

Description

organizacje charytatywne, opieka dla dzieci, wychowanie pozaszkolne