Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Uśmiech

Address

Zwierzyniecka 69, 39-400 Tarnobrzeg

Tel.

+48 158 224 288

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities; gambling and betting activities

Description

opieka dla dzieci, wychowanie pozaszkolne