Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Zarząd Dzielnicy Ochota

Address

Częstochowska 11/15, 02-344 Warszawa

Tel.

+48 228 229 783, +48 603 982 693

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities; membership organizations; entertainment events, dancing halls, discotheques

Description

zajęcia: plastyczne, ekologiczne, muzyczne, teneczne, komputerowe, teatralne