Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Przyjaciół Ziemii Daleszyckiej

Address

Pl. Staszica 9, UMiG, 26-021 Daleszyce

Tel.

+48 413 171 694

Country

Poland

WWW

Email

Activity

publishing, printing and reproduction of recorded media; business, employers and professional organizations

Description

miesięcznik Głos Daleszyc, gazety, organizacje profesjonalne