Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Rozwoju Intelektualnego TORIN

Address

Czysta 7/3, 50-013 Wrocław

Tel.

+48 603 647 333

Country

Poland

WWW

Email

Activity

membership organizations

Description

popularyzowanie nowoczesnych technik edukacyjnych, organizacje charytatywne