Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. - Oddział w Katowicach

Address

Kościuszki 43, 40-048 Katowice

Tel.

+48 322 571 017, +48 801 801 082, +48 322 511 481

Country

Poland

WWW

Email

Activity

insurance and pension funding, except compulsory; securities, financial advice, currency exchange

Description

ubezpieczenia