Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. - Oddział w Szczecinie

Address

Królowej Korony Polskiej 3, 70-485 Szczecin

Tel.

+48 914 221 822, +48 914 221 936, +48 801 801 082

Country

Poland

WWW

Email

Activity

insurance and pension funding, except compulsory; securities, financial advice, currency exchange

Description

ubezpieczenia